Nagoya, Nhật Bản
contact.nomudas@gmail.com

Năm 2019

Năm 2019

Năm 2019, Nomudas có tổng cộng 12 thành viên chính thức và các cộng tác viên khác đến từ Việt Nam, Nhật Bản.

1. Papa

 • Họ và tên: Bùi Xuân Linh
 • Thạc sĩ ngành cơ khí đại học công nghiệp Nagoya.
 • Blog:

2. Máy Tiện

 • Họ và tên: Phạm Quang Trung
 • Tiến sĩ ngành cơ khí đại học công nghiệp Nagoya.
 • Blog:

3. Thợ Rèn

 • Họ và tên: Nguyễn Sinh Côn
 • Thạc sĩ ngành cơ khí đại học công nghiệp Nagoya.
 • Blog:

4.Chim cú

 • Họ và tên: Trịnh Trần Khánh Duy
 • Cử nhân ngành vật liệu đại học công nghiệp Nagoya.
 • Hiện đang hoạt động tại Việt Nam.

5. Bá Quang

 • Họ và tên: Nguyễn Bá Quang
 • Cử nhân ngành điện tử- điện khí trường đại học công nghiệp Nagoya.
 • Blog:

6. Góc Totoro

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Chinh
 • Sinh viên cao học ngành điện- cơ khí trường đại học công nghiệp Nagoya.
 • Blog: Góc Totoro

7. Thợ Hàn

 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Nhân
 • Sinh viên ngành cơ khí trường đại học công nghiệp Nagoya.
 • Blog:

8. Mama

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
 • Thạc sĩ ngành kinh tế trường đại học Shiga.

9. Thợ Mộc

 • Họ và tên: Phạm Duy
 • Sinh viên ngành công nghệ thông tin trường đại học công nghiệp Nagoya.
 • Blog:

10. Thợ Hồ

 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Vũ
 • Sinh viên ngành điện- cơ khí trường đại học công nghiệp Nagoya.
 • Blog:

11. Nana

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh
 • Thạc sĩ năm 2 ngành xã hội trường đại học công nghiệp Nagoya.

12. Thợ Ống Nước

 • Họ và tên: Lê Hữu Thiện
 • Sinh viên ngành điện- cơ khí trường đại học công nghiệp Nagoya.
 • Blog:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *