Nagoya, Nhật Bản
contact.nomudas@gmail.com

Năm 2016

Năm 2016

Năm 2016, nhóm có tổng cộng 13 thành viên chính thức là du học sinh đến từ thành phố Nagoya, và tỉnh Nagano (Nhật Bản), Soul (Hàn Quốc).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *