Nagoya, Nhật Bản
contact.nomudas@gmail.com

Năm 2017

Năm 2017

Năm 2017, nhóm có tổng cộng 11 thành viên chính thức đến từ thành phố Nagoya, tỉnh Shiga (Nhật Bản)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *