Nagoya, Nhật Bản
contact.nomudas@gmail.com

Năm 2018

Năm 2018

2018 là một năm bước ngoặt, thay đổi chiến lược của Nomudas.

Với 11 thành viên chính thức và các cộng tác viên, nhóm đã vượt qua được thời kỳ khủng hoảng và bước sang một trang sách mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *