Thi viết KAIZEN 2018

Đầu tháng 7 vừa rồi, NOMUDAS đã tổ chức thành công cuộc thi viết với chủ đề KAIZEN.